Нетрадиционная медицина - Тоцхки на теле цхеловека от боли. Тибетскаыа медицина.

Нетрадиционная медицина